Olsen Bandens sidste bedrifter

“Egon er ikke glad…. Egon er ikke engang ligeglad!”