Olsen Bandens flugt over plankeværket

Rørpostanlægget er smart til både policer og varm kaffe.