Olsen Banden på sporet

Egon er kommet højt på strå i sin egenskab af bestyrelsesformand. Han kommer dog hurtigt ned igen, da han konfronteres med et stort erstatningskrav fra skattevæsnet.