Olsen Banden på spanden

Når far turnerer rundt som musiker, må man beskytte sine ører…